ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลโรงพยาบาล


ที่อยู่ : 215 หมู่ 6 ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150 โทร. 035-400578

เจ้าของ/ต้นสังกัด


โรงพยาบาลรัฐบาลต้นสังกัดในส่วนกลาง (กรม/กระทรวง) สำนักปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุขต้นสังกัดในพื้นที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

ลักษณะบริการ


จำนวนเตียงผู้ป่วยใน (ไม่รวมเตียงทารกคลอดปกติ) : 60 เตียง
ระดับของการให้บริการ โรงพยาบาลชุมชนขนาด : 60 เตียง

อาคารสถานที่ เทคโนโลยีและอุปกรณ์


สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญ
อาคารสถานที่ ได้แก่ อาคารผู้ป่วยนอก อาคารผู้ป่วยนอก 10 เตียง(เดิม)
อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง อาคารผู้ป่วยในและห้องคลอด อาคารสงฆ์อาพาธ
อาคารซักฟอกและโรงอาหาร อาคารคลังยาและวัสดุโรงไฟฟ้า โรงบำบัดน้ำเสีย
ห้องพักขยะ ที่จอดรถ แฟลตเจ้าหน้าที่ บ้านพักแพทย์/พยาบาล

ตราสัญลักษณ์ ประจำโรงพยบาลบางปลาม้า


วิศัยทัศน์ พัธกิจ เข็มมุ่ง

วิศัยทัศน์(VISION)


เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่ได้มาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี

พันธกิจ


1. ให้บริการสาธารณสุขแบบองค์รวมในด้านส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันและควบคุมโรค รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพ
2. จัดระบบบริการและบริหารที่มีคุณภาพ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและ
ชุมชนมีสุขภาพแข็งแรงและสามารถพึ่งพาตนเองได้

เข็มมุ่ง/จุดเน้น ปี 2559


พัฒนาระบบบริการการดูแลโรคที่เป็นปัญหาของพื้นที่ 5 โรค ได้แก่
1. โรคเบาหวาน ( DM )
2. โรคความดันโลหิตสูง ( HT )
3. โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ( ACS )
4. โรคไตวายเรื่อรัง ( CKD )
5. โรคเส้นเลือดในสมอง ( Stroke )

ค่านิยม และ ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์


1.Standard คือ ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ได้มาตรฐาน
2.Safety Culture คือ ยุทธศาสตร์ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
3.Spiritual คือ ยุทธศาสตร์บูรณาการมิติด้านจิตใจและจิตวิญญาณกับการสร้างระบบคุณภาพ
4.Financial คือ ยุทธศาสตร์บริหารจัดการด้านการเงินการคลังอย่างมั่นคง

ค่านิยม


1.Health Promotion การปลูกฝังให้บุคลากรรู้จักส่งเสริมสุขภาพทั้งตนเอง ผู้ป่วย/ญาติ และชุมชน
2.Humanize Healthcare การปลูกฝังแนวคิดการดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
3.Organize Development การปลูกฝังให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างต่อเนื่อง

คณะผู้บริหาร

   

โครงสร้างองค์กร

ทีมนำ

ภาพกิจกรรม

Untitled Document

ข่าวสาร

Untitled Document
:: ข่าวประชาสัมพันธ์
 
หัวข้อเรื่อง
Last Update
จำนวนเข้าชม  
เรื่อง การทำลายประวัติการรับบริการทางการแพทย์ของเวชระเบียนนอก-ใน
2013-12-18
868
 
:: ข่าวประกวดราคา
หัวข้อเรื่อง
Last Update
จำนวนเข้าชม  
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ทันตกรรม) จำนวน 1 รายการ
2018-03-16
11
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ
2018-03-16
23
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ทันตกรรม) จำนวน 3 รายการ
2018-03-16
10
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
2018-03-14
16
ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) ครุภัณฑ์การแพทย์ รพ.บางปลาม้า
2018-03-12
20
ประกาศเปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ รพ.บางปลาม้า
2018-03-12
26
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ 20% จังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561
2018-01-19
65
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ 70% หน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561
2018-01-19
67
 
:: ข่าวรับสมัครงาน
 
หัวข้อเรื่อง
Last Update
จำนวนเข้าชม  
 

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลบางปลาม้า
เลขที่ 215 หมู่ 6 ต.โคกคราม อำเภอบางปลาม้า
จังหวัดสุพรรณบุรี 72150

โทรศัพท์ : 035-400-578
FAX (AUTO): 035-400-578 ต่อ 191
E-mail: mail@companyname.com

Our departments

Customer Service:

Freephone: +1 800 559 6580
Telephone: +1 800 603 6035
FAX: +1 800 889 9898
E-mail: mail@companyname.com

Risk management dept:

Freephone: +1 800 559 6580
Telephone: +1 800 603 6035
FAX: +1 800 889 9898
E-mail: mail@companyname.com

Network planning service:

Freephone: +1 800 559 6580
Telephone: +1 800 603 6035
FAX: +1 800 889 9898
E-mail: mail@companyname.com

ข้อเสนอแนะ

ชื่อ-นามสกุล
อีเมลล์
   
เรื่อง
รายละเอียด
 

เว็บบอร์ดภายใน

หัวข้อเรื่อง :
รายละเอียด

 
close
หัวข้อคำถาม
viwe
Ans. Date  
0 0 2018-03-19
0 0 2018-03-13
0 0 2018-03-05
CyCVNMiqcLYzK 0 0 2018-03-05
0 0 2018-03-03
jpSlMvmKhzro 0 0 2018-03-03
0 0 2018-03-03
fQnZyLJxBVJOwflcjMr 0 0 2018-03-03
0 0 2018-03-02
0 0 2018-02-24
0 0 2018-02-18
gKYvlSMsdxZuKBHAo 0 0 2018-02-18
0 0 2018-02-16
0 0 2018-02-10
0 0 2018-02-10
1 0 0 2018-02-05
0 0 2018-01-31
0 0 2018-01-25
0 0 2018-01-16
1 0 0 2018-01-13
0 0 2018-01-10
0 0 2018-01-07
DQEpAFYXBEsBWFsLp 0 0 2018-01-07
0 0 2018-01-07
SzgJpJSklB 0 0 2018-01-07
0 0 2018-01-01
0 0 2017-12-26
0 0 2017-12-17
0 0 2017-12-11
0 0 2017-11-26
0 0 2017-11-11
1 0 0 2017-11-10
0 0 2017-11-10
1 0 0 2017-11-08
0 0 2017-10-27
0 0 2017-10-26
cheap ray ban sunglasses 0 0 2017-10-15
0 0 2017-10-10
0 0 2017-10-09
Longchamp tassen kopen 0 0 2017-09-27
0 0 2017-09-25
0 0 2017-09-24
0 0 2017-09-10
0 0 2017-09-09
0 0 2017-08-27
0 0 2017-08-26
0 0 2017-08-12
0 0 2017-08-11
0 0 2017-07-29
0 0 2017-07-28
0 0 2017-07-28
fake rolex daytona collection 0 0 2017-07-28
bracelets cartier faux love 0 0 2017-07-28
montre cartier acier prix 0 0 2017-07-26
0 0 2017-07-18
0 0 2017-07-14
0 0 2017-07-11
fake cartier chain for men 0 0 2017-07-10
rolex gmt 2 occasion 0 0 2017-07-09
0 0 2017-07-09
wgtQixAfYnypZYE 0 0 2017-07-09
0 0 2017-07-08
0 0 2017-06-27
0 0 2017-06-26
0 0 2017-06-09
0 0 2017-06-08
0 0 2017-05-25
0 0 2017-05-25
0 0 2017-05-22
0 0 2017-05-22
0 0 2017-05-10
0 0 2017-05-07
0 0 2017-05-06
0 0 2017-04-23
0 0 2017-04-23
0 0 2017-04-17
0 0 2017-04-11
0 0 2017-04-11
0 0 2017-04-07
0 0 2017-04-06
1 0 0 2017-04-04
0 0 2017-03-16
0 0 2017-03-14
0 0 2017-03-02
www.google.com/intl/en/policies/terms/ 0 0 2017-02-28
0 0 2017-02-17
0 0 2017-02-08
0 0 2017-01-28
0 0 2017-01-20
bracciale cartier per donne prezzo 0 0 2017-01-14
0 0 2016-12-29
0 0 2016-12-20
replica bulgari b.zero1 diamond pendant 0 0 2016-12-13
0 0 2016-11-09
0 0 2016-11-01
bracciale copia cartier love 0 0 2016-10-28
0 0 2016-08-21
love bangle argent faux 0 0 2016-08-18
cartier ballon bleu donna 0 0 2016-08-15
cartier tank chinoise replique 0 0 2016-08-11
yeezy boost 350 pirate black 0 0 2016-08-10
0 0 2016-08-09
0 0 2016-08-03
0 0 2016-07-11
0 0 2016-06-30
0 0 2016-06-14
0 0 2016-05-18
0 0 2016-03-10
0 0 2016-03-02
0 0 2016-02-05
0 0 2016-02-02
LTAZdrIWSUS 0 0 2016-02-02
0 0 2016-02-02
TfLeyJDxWUOGCY 0 0 2016-02-02
0 0 2016-02-02
TwSMidJqvQS 0 0 2016-02-02
0 0 2016-02-01
hFHkmDjuKWklmbkObR 0 0 2016-02-01
0 0 2016-02-01
CmzRHwhyvtb 0 0 2016-02-01
0 0 2016-02-01
YADoJMAlBKcyzgQuzsj 0 0 2016-02-01
0 0 2016-02-01
ZmFwQtDOaEi 0 0 2016-02-01
0 0 2016-02-01
JmoekGIiBqhMhLAax 0 0 2016-02-01
0 0 2016-01-31
GrXyBoaTQgUjHxL 0 0 2016-01-31
0 0 2016-01-31
wUNGAfWgqSHCPI 0 0 2016-01-31
0 0 2016-01-30
TsQLjeDkFAVodmKauSI 0 0 2016-01-30
0 0 2016-01-30
DhRlJhSdrf 0 0 2016-01-30
0 0 2016-01-29
jAPMpXOYoPqdJW 0 0 2016-01-29
0 0 2016-01-29
AdeqMxwvADAZi 0 0 2016-01-29
michael kors outlet,michael kors outlet online,michael kors handbags,michael kors 0 0 2016-01-06
coach factory outlet 0 0 2016-01-03
coach outlet 0 0 2016-01-01
cheap ray ban sunglasses 0 0 2015-12-30
coach outlet 0 0 2015-12-26
cheap ray bans 0 0 2015-12-25
ray ban outlet 0 0 2015-12-22
0 0 2015-11-30
fitflop shoes clearance 0 0 2015-11-24
cheap coach purses 0 0 2015-11-23
jordan 3 0 0 2015-11-22
coach shoes for women 0 0 2015-11-22
0 0 2015-11-16
occhiali ray ban da sole 2013 50 0 0 2015-10-30
ugg boots vendita online 0 0 2015-10-28
oakley frogskins polarizzati prezzo 2014 0 0 2015-10-27
nike free run 3 0 0 2015-10-27
0 0 2015-10-26
fRmNCWzITwdZgNyfEjl 0 0 2015-10-26
0 0 2015-10-23
HqzAzIpnvyz 0 0 2015-10-23
fake oakley sunglasses 0 0 2015-10-15
canada goose coats 0 0 2015-10-15
calvin klein underwear sale 0 0 2015-10-15
ugg australia zip-up suede tall boots equestrian 0 0 2015-10-12
nike store milano corso buenos aires 0 0 2015-10-12
peuterey falsi yahoo 0 0 2015-10-12
nike shox nz uomo 0 0 2015-10-12
ray ban 3320 0 0 2015-10-11
robert pattinson ray ban 0 0 2015-10-11
ugg genova 0 0 2015-10-11
botas ugg para nieve 0 0 2015-10-10
outlet moncler svizzera 0 0 2015-10-10
giubbotti moncler estivi donna 0 0 2015-10-10
0 0 2015-10-03
0 0 2015-10-03
Ralph Lauren Factory Store 0 0 2015-09-18
0 0 2015-08-19
0 0 2015-08-13
fBwhcZOeoLM 0 0 2015-08-13
0 0 2015-08-08
absjilGbzzdFgqCS 0 0 2015-08-08
0 0 2015-08-08
cDkfCbjULt 0 0 2015-08-08
0 0 2015-08-07
0 0 2015-08-06
qABqMWrvkroHyV 0 0 2015-08-06
0 0 2015-07-30
oakley sunglasses wholesale 0 0 2015-07-27
ray ban sunglasses discount 0 0 2015-07-26
oakley sunglasses wholesale 0 0 2015-07-25
cheap ray bans 0 0 2015-07-24
michael kors outlet 0 0 2015-07-24
ray ban sunglasses outlet 0 0 2015-07-23
ray ban outlet 0 0 2015-07-22
michael kors factory outlet 0 0 2015-07-21
oakley sunglasses wholesale 0 0 2015-07-20
oakley sunglasses cheap 0 0 2015-07-20
michael kors handbags 0 0 2015-07-19
michael kors handbags 0 0 2015-07-18
michael kors outlet online 0 0 2015-07-17
gucci outlet online 0 0 2015-07-10
0 0 2015-07-02
0 0 2015-07-02
vikyoqp cswfuks 0 0 2015-06-09
ijnsqnl wyqwlry 0 0 2015-06-07
mrmdmfu uylrwqo 0 0 2015-06-05
owdqprs hewilqb 0 0 2015-06-02
ftgblid qwutcva 0 0 2015-05-31
obnthxh kugzjjr 0 0 2015-05-29
zqjqlgz cipjqxi 0 0 2015-05-26
0 0 2015-05-26
0 0 2015-05-26
nbvudst edxfzjz 0 0 2015-05-24
kvlybad psyoukc 0 0 2015-05-21
neefdbu wteogxl 0 0 2015-05-17
zyxtigv eyufkgd 0 0 2015-05-15
oshzbbl dqiqfvu 0 0 2015-05-12
www.binduhairbraiding.com 0 0 2015-05-11
louis vuitton outlet official 0 0 2015-05-11
corrida-photo.com 0 0 2015-05-10
0 0 2015-05-09
0 0 2015-05-09
cheap louis vuitton belts 0 0 2015-05-09
cheap louis vuitton purses 0 0 2015-05-09
louis vuitton alma 0 0 2015-05-09
used louis vuitton bags for sale 0 0 2015-05-09
louis vuitton singapore official website 0 0 2015-05-08
nightclub.vn 0 0 2015-05-08
louis vuitton factory store 0 0 2015-05-07
efortune.com.hk 0 0 2015-05-07
louis vuitton alma bag 0 0 2015-05-07
alma louis vuitton bag 0 0 2015-05-07
louis vuitton vernis alma 0 0 2015-05-07
www.steadyelevation.net 0 0 2015-05-07
cheap louis vuitton 0 0 2015-04-29
0 0 2015-04-29
pXWCBATQHf 0 0 2015-04-29
gucci sale handbags 0 0 2015-04-29
prada nylon bag 0 0 2015-04-29
michael kors riding boots 0 0 2015-04-29
discount michael kors handbags uk 0 0 2015-04-29
prada bag black 0 0 2015-04-28
prada belt men 0 0 2015-04-28
0 0 2015-04-26
SjiTowYAYljblCz 0 0 2015-04-26
0 0 2015-04-25
YPhmrzAgNGS 0 0 2015-04-25
louis vuitton official website usa 0 0 2015-04-22
0 0 2015-04-09
epFKccFuMRiwRxORl 0 0 2015-04-09
ray ban outlet 0 0 2015-04-06
cheap oakleys 0 0 2015-04-05
michael kors online outlet 0 0 2015-04-03
michael kors factory outlet 0 0 2015-04-01
michael kors factory 0 0 2015-03-30
cheap oakleys 0 0 2015-03-28
Black Converse Rivet Chuck Taylor Classic High Top Sneakers 0 0 2015-03-15
canada goose vest for women 0 0 2015-03-15
New Balance Classics U420 Blue/Yellow Men/Women GS Shoes (Free Delivery) 0 0 2015-03-14
Air Jordan 1 Retro GS Damen Schuhe Old Love Neu Love Ab Moments Gelb Schwarz 0 0 2015-03-14
womens bogner ski jackets 0 0 2015-03-14
bogner 0 0 2015-03-11
canada goose alberta vest 0 0 2015-03-10
bogner womens ski jackets sale 0 0 2015-03-09
moncler nero donna 0 0 2015-03-01
0 0 2015-02-22
0 0 2015-02-22
moncler giubbotto uomo 0 0 2015-02-17
bogner skijacken herren 0 0 2015-02-16
retro jordan 11 0 0 2015-02-16
brit burberry rhythm 0 0 2015-02-14
adidas aktienverlauf 0 0 2015-02-14
christian dior clutch 0 0 2015-02-14
bogner skijacke 0 0 2015-02-13
chanel chance eau tendre 0 0 2015-02-13
bogner ski clothing 0 0 2015-02-13
köpa moncler jacka online 0 0 2015-02-13
celine dian 0 0 2015-02-13
mulberry purse selfridges 0 0 2015-02-12
victoria beckham jacket 0 0 2015-02-12
mulberry iphone 4 case 0 0 2015-02-12
bogner sport 0 0 2015-02-10
chanel coco 0 0 2015-02-10
wholesale louis vuitton bags 0 0 2015-02-09
super saturday qvc 0 0 2015-02-09
bogner ski clothes 0 0 2015-02-06
parajumpers outlet 0 0 2015-02-06
bogner on sale 0 0 2015-02-06
mmwhucw rgvjpet 0 0 2015-02-04
hwkhoca wwyedvv 0 0 2015-02-01
0 0 2015-01-31
0 0 2015-01-31
wngewgr ktalmpg 0 0 2015-01-30
moncler luxembourg 0 0 2015-01-28
bogner annie d 0 0 2015-01-28
juicy couture hoodie sale 0 0 2015-01-28
hwxsltb fopnwgd 0 0 2015-01-27
rayban 3364 0 0 2015-01-26
hermes keychain 0 0 2015-01-26
ted baker endurance suit 0 0 2015-01-25
ugg slippers ugg sale 0 0 2015-01-24
gucci flora 0 0 2015-01-23
louis vuitton keepall 45 0 0 2015-01-23
ted baker wallet sale 0 0 2015-01-23
bottega veneta ring 0 0 2015-01-22
junior north face jackets 0 0 2015-01-22
utgjgce ccrprhl 0 0 2015-01-22
buy gucci online 0 0 2015-01-22
juicy couture designer 0 0 2015-01-22
moncler bag 0 0 2015-01-21
canada goose women parka 0 0 2015-01-21
ooelogi eqexvsu 0 0 2015-01-17
0 0 2015-01-17
0 0 2015-01-16
michael kors watches bradshaw 0 0 2015-01-14
peak performance w frost down 0 0 2015-01-13
0 0 2015-01-12
zOzWgwtiCJskKOWOo 0 0 2015-01-12
peak performance outlet barkarby 0 0 2015-01-12
0 0 2015-01-11
SFplHygbKYLg 0 0 2015-01-11
woolrich pennsylvania 0 0 2015-01-09
barbour shop münchen 0 0 2015-01-09
0 0 2015-01-08
ZBdnjUdqtMVcgCgsN 0 0 2015-01-08
willy bogner 0 0 2015-01-08
0 0 2014-11-28
0 0 2014-11-28
0 0 2014-11-16
0 0 2014-11-16
leqdztk paauojp 0 0 2014-11-11
trqohmt flqhsjn 0 0 2014-11-08
itabwmy mxjfkjq 0 0 2014-11-04
mbeuwso kslyhfn 0 0 2014-11-01
Coach Factory Store 0 0 2014-10-31
Coach Factory Store 0 0 2014-10-31
Coach Factory Online 0 0 2014-10-31
Coach Factory Outlet Online 0 0 2014-10-31
Coach Outlet Online 0 0 2014-10-31
Coach Factory Outlet 0 0 2014-10-31
Coach Outlet 0 0 2014-10-31
Coach Factory Outlet 0 0 2014-10-31
Coach Outlet 0 0 2014-10-31
Coach Factory Outlet 0 0 2014-10-31
Coach Outlet 0 0 2014-10-31
Coach Outlet Online 0 0 2014-10-31
Coach Outlet 0 0 2014-10-31
Coach Outlet Store 0 0 2014-10-31
Coach Outlet 0 0 2014-10-30
Coach Outlet Online 0 0 2014-10-30
Coach Outlet 0 0 2014-10-30
Coach Outlet 0 0 2014-10-30
Coach Factory Outlet 0 0 2014-10-30
Coach Factory Outlet Online 0 0 2014-10-30
Coach Outlet 0 0 2014-10-30
Coach Outlet 0 0 2014-10-30
Chanel Purses 0 0 2014-10-30
Chanel Handbags 0 0 2014-10-30
Chanel Handbags 0 0 2014-10-30
Chanel Handbags 0 0 2014-10-30
Chanel Handbags 0 0 2014-10-30
Chanel Outlet Online 0 0 2014-10-30
Chanel 0 0 2014-10-30
sell louis vuitton handbags 0 0 2014-10-29
used louis vuitton handbags for sale 0 0 2014-10-28
louis vuitton online shop 0 0 2014-10-28
louis vuitton cincinnati 0 0 2014-10-28
louis vuitton scottsdale 0 0 2014-10-28
Louis Vuitton Outlet Usa 0 0 2014-10-28
louis vuitton hoodie 0 0 2014-10-28
louis vuitton date code 0 0 2014-10-28
louis vuitton 0 0 2014-10-28
louis vuitton bags for cheap 0 0 2014-10-28
mens louis vuitton backpack 0 0 2014-10-28
2014 used louis vuitton handbags 0 0 2014-10-28
where are the louis vuitton outlet stores 0 0 2014-10-28
louis vuitton coin pouch 0 0 2014-10-27
louis vuitton keychain wallet 0 0 2014-10-27
louis vuitton bag 0 0 2014-10-27
louis vuitton cosmetic pouch 0 0 2014-10-27
marc jacobs louis vuitton bag 0 0 2014-10-27
pink louis vuitton bag 0 0 2014-10-26
Louis Vuitton Handbags Outlet Online 0 0 2014-10-26
louis vuitton shoes for kids 0 0 2014-10-26
louis vuitton canada 0 0 2014-10-26
louis vuitton accessories on sale 0 0 2014-10-26
louis vuitton outlet stores usa 0 0 2014-10-26
louis vuitton products 0 0 2014-10-26
marc jacobs louis vuitton bag 0 0 2014-10-26
louis vuitton store online 0 0 2014-10-26
cheapest louis vuitton 0 0 2014-10-26
Louis Vuitton Handbags outlet (mpamangy) 0 0 2014-10-26
louis vuitton belt for men 0 0 2014-10-26
louis vuitton purses 2013 0 0 2014-10-26
Louis Vuitton Las Vegas Outlet 0 0 2014-10-25
louis vuitton neverfull pm 0 0 2014-10-25
louis vuitton small bag 0 0 2014-10-25
louis vuitton kanye west shoes 0 0 2014-10-25
0 0 2014-10-25
0 0 2014-10-25
0 0 2014-10-12
qykstjt lbfsedr 0 0 2014-10-12
0 0 2014-10-09
0 0 2014-10-05
xwhftgs joyjeox 0 0 2014-10-05
xjhcfad ddjdufd 0 0 2014-09-30
krxaiyk nfhxedr 0 0 2014-09-27
prbelbq wuvhyzk 0 0 2014-09-23
aDeEefXiJgIm 0 0 2014-09-09
HJykwVeCvVY 0 0 2014-09-09
REGihCClcrLDotjWlVR 0 0 2014-09-09
WCGXKqvZrUnZc 0 0 2014-09-09
rbMCSBzXkmx 0 0 2014-09-09
NZmjRfKrQUlXREG 0 0 2014-09-04
McnVjOgnsqYqvZH 0 0 2014-09-04
xQxaoAUluLfuMVKSdA 0 0 2014-09-04
jptMOjaUPYsEnwJe 0 0 2014-09-04
KdtVpKygIiSDj 0 0 2014-09-04
nFGwKBAmHr 0 0 2014-08-30
VpdQkAPDleRNQWB 0 0 2014-08-30
imWZqFgyarrdLrDDIwl 0 0 2014-08-30
wdOWVGyTpRwz 0 0 2014-08-30
BNbONLnCAmPTzJwoW 0 0 2014-08-30
ZbojAnnPEtajsPykAA 0 0 2014-08-23
WJxNcMnsUwqhYB 0 0 2014-08-23
YxhAbfxTXbfoEKg 0 0 2014-08-23
pmzAfhAjck 0 0 2014-08-23
nMwrOZtyaQXMfSZuCg 0 0 2014-08-23
0 0 2014-08-22
CIroZkfZMIdd 0 0 2014-08-18
sQPYCdoqij 0 0 2014-08-18
muTglxpGEiyghSBKhSS 0 0 2014-08-18
BbwdfHAVsN 0 0 2014-08-18
egzLrUcWupWttGo 0 0 2014-08-18
STLrMLGydUSxU 0 0 2014-08-13
pPhVKXXJEhXg 0 0 2014-08-13
TXnFaDRAqAQYkozyB 0 0 2014-08-13
PFAPqghUbkD 0 0 2014-08-13
hRClWjziTEMYJTzwg 0 0 2014-08-13
CYupMvjeFlZw 0 0 2014-08-12
avxgdFAFdUycjrCyZ 0 0 2014-08-12
lXVdJqdItKmKn 0 0 2014-08-12
CBXkLGgDDxtJQEaMu 0 0 2014-08-12
znQAhFhXEH 0 0 2014-08-12
bEKfPoHGMhpW 0 0 2014-08-06
eJMkUJzcGuLGk 0 0 2014-08-06
mEYnynDMdKrzOiGg 0 0 2014-08-06
IhPGHZanPZVVl 0 0 2014-08-06
CcpjavzoLTFjPNOlJU 0 0 2014-08-06
CiAUGDBkgypoV 0 0 2014-08-05
bRzmYDbFWjhKJ 0 0 2014-08-05
WUjVtPfQopNIcnI 0 0 2014-08-05
KzhsfyQPvAOCauIbIJe 0 0 2014-08-05
nCnDoRDmGyQNtLQOvj 0 0 2014-08-05
plDVPMvEKQVS 0 0 2014-07-30
ULXzoxeLfPHhtoeW 0 0 2014-07-30
JxapxVGyPfrTbLNHVEf 0 0 2014-07-30
NDVGkFTBgUzjeEgYsX 0 0 2014-07-30
KRdAwBpWvWcoT 0 0 2014-07-30
0 0 2014-07-30
mbeiitb ywwuubu 0 0 2014-07-30
xtUDhxhXyUCExNOLHxh 0 0 2014-07-27
TZYpxYiMVObZnOIg 0 0 2014-07-27
SrqTHMySfogIlR 0 0 2014-07-27
NdjoSlxSJvASuntOudu 0 0 2014-07-27
kbexrLXOxHu 0 0 2014-07-27
Michael kors handbags outlet 0 0 2014-07-27
michael kors outlet 0 0 2014-07-27
eqpkhls whfvsex 0 0 2014-07-26
llyowqs jzlifuy 0 0 2014-07-24
yrRDQOGuUEZxQiqr 0 0 2014-07-24
bExXWcDArTRbJtd 0 0 2014-07-24
JyiPpwspSvUlwalta 0 0 2014-07-24
GAJEzyDkTte 0 0 2014-07-24
nIWSYJcvUnv 0 0 2014-07-24
ibftmpf czvtgsv 0 0 2014-07-22
qIDOhiZyZVK 0 0 2014-07-21
gEynvevXqZSzU 0 0 2014-07-21
NKQecyQnrr 0 0 2014-07-21
HlloOyvKkYWJy 0 0 2014-07-21
bWTgOqDrOohOhF 0 0 2014-07-21
wtavkfd yewllhi 0 0 2014-07-19
FxJJsnitOZ 0 0 2014-07-18
vGqKXKLkyR 0 0 2014-07-18
keWlGruuDhy 0 0 2014-07-18
PBNpTdRRUGncoPHFO 0 0 2014-07-18
rMtGeGKroi 0 0 2014-07-18
QQzowaaPMGa 0 0 2014-07-15
MiIKDUYQfwKxGQ 0 0 2014-07-15
pXItXvujuzwWYXhPZ 0 0 2014-07-15
ELTHpiiXsHm 0 0 2014-07-15
pAWoHaHFbv 0 0 2014-07-15
aNczXXNmpUzaqfRb 0 0 2014-07-09
pTMcBLtdazlTudyf 0 0 2014-07-09
SksLuYRPNBIyDiksbh 0 0 2014-07-09
zfUewtPsadRdEMQEnea 0 0 2014-07-09
cpasadFLlDRvrOGayO 0 0 2014-07-09
0 0 2014-07-04
0 0 2014-07-04
dlXthVLQJb 0 0 2014-07-04
hNbTtibBcFXs 0 0 2014-07-04
zETkZbtSCoPGMimR 0 0 2014-07-04
DIQOQIVDzXHGSHEbA 0 0 2014-07-04
uaKgxYoPLECmwPF 0 0 2014-07-04
uksyTRjSCIaID 0 0 2014-07-02
cbJdLBNQQXXFUXc 0 0 2014-07-02
izARMkhslFlrrjqs 0 0 2014-07-02
WVJNkvJmqkCMwtH 0 0 2014-07-02
dshgCvrxsQw 0 0 2014-07-02
CcIsEYqINDILQWCS 0 0 2014-06-26
vMZnfcSiYTLRiKGN 0 0 2014-06-26
NHGmjBqBSnFxk 0 0 2014-06-26
qiipUzwfpauCmaSJQBe 0 0 2014-06-26
QhOSpMYSmeffHggRY 0 0 2014-06-26
IkXuLGUZxzWtfQIoYi 0 0 2014-06-23
grAKgNRNPhY 0 0 2014-06-23
pjnOYuwgFLNtRU 0 0 2014-06-23
HoFhOcTEYZj 0 0 2014-06-23
LZcXKTNwRTBXSHSl 0 0 2014-06-23
SxZDUlAmcgSj 0 0 2014-06-19
rULsjbVsesaYLGL 0 0 2014-06-19
ZOUqpWRslx 0 0 2014-06-19
ypWyedOtxQqysRep 0 0 2014-06-19
rCyRDpNESrvsNMPwpae 0 0 2014-06-19
yyAGDvQnYZH 0 0 2014-06-18
aQGjxGwNET 0 0 2014-06-18
HTWzCBiryyVkvSDl 0 0 2014-06-18
dIlDmeJEuT 0 0 2014-06-18
vjDkpXaBYQaizjRIIj 0 0 2014-06-18
GLgFFXRpfBKtY 0 0 2014-06-14
fIHQfFLxzrxnQUvghyh 0 0 2014-06-14
IDlpEpkqSIBDfo 0 0 2014-06-14
BLPrhoczRpWiwihjmuF 0 0 2014-06-14
XjNiBFkqcnpX 0 0 2014-06-14
dmqeeZBKghxjTn 0 0 2014-06-13
PjvoKFCkaqL 0 0 2014-06-13
tpUmADpbcYujXJmFrs 0 0 2014-06-13
TzBdomrkaL 0 0 2014-06-13
GGonkpMvvMH 0 0 2014-06-13
xJoQeKRPRAIZGwLpRj 0 0 2014-06-08
ttPjybwgddGmlu 0 0 2014-06-08
YRISKsoxYupnLo 0 0 2014-06-08
GaVrKBLjRnXtl 0 0 2014-06-08
cmQUhmGuMEQ 0 0 2014-06-08
NSWuNtUDaLqIsl 0 0 2014-06-08
sbOpoakXCQztLGlmW 0 0 2014-06-08
GzTNrdLjxzTgaW 0 0 2014-06-08
nkaKxvEoxfzfpECEOL 0 0 2014-06-08
UXLFWqfMrQV 0 0 2014-06-08
svCBWoMdbJVUxvL 0 0 2014-06-03
OGnIyLBwnrb 0 0 2014-06-03
WULqogvmvBqdlJH 0 0 2014-06-03
hwVrXHXQwtHtkbzisXH 0 0 2014-06-03
KzCQQwGxKDwxIHHRm 0 0 2014-06-03
SrnlfMcddVtc 0 0 2014-06-02
eYmjxjvxefuRFdhrsBP 0 0 2014-06-02
tSzeICscMHXXQSCIPt 0 0 2014-06-02
yfNzrJVojGtssXpHf 0 0 2014-06-02
moyWWzrPvULbAG 0 0 2014-06-02
mcmmyXvgFurzUsCOW 0 0 2014-05-29
CwmlFFdVtQmjwFbhchp 0 0 2014-05-29
LwraVRKAmqYuzIt 0 0 2014-05-29
kMEwMKdlNFQ 0 0 2014-05-29
pOqJDdLpoCKeAMLgI 0 0 2014-05-29
ruQnPIwONfl 0 0 2014-05-26
UmFuXnkWOPNe 0 0 2014-05-26
RPAGvzFDVCXXXpz 0 0 2014-05-26
uqIaoLaOPSTHGLtGcrK 0 0 2014-05-26
fDXRhFlUUsappkyN 0 0 2014-05-26
CbQIEbNONvUxK 0 0 2014-05-23
uLsEmnxzErSpPw 0 0 2014-05-23
ALzmNVgZjuVTP 0 0 2014-05-23
mmjGegjBJa 0 0 2014-05-23
rUKXSelriD 0 0 2014-05-23
nGtVAnlMrjhVwX 0 0 2014-05-19
FljQkVevvQTPbKmUaGv 0 0 2014-05-19
uCOZwBtEkooti 0 0 2014-05-19
jBcFgSKaYBCf 0 0 2014-05-19
JmiexCXhsaju 0 0 2014-05-19
Wholesales Jordan Shoes Factory Outet Online Store 0 0 2014-05-14
OZdrYgXSscr 0 0 2014-05-14
KekocvlbElaH 0 0 2014-05-14
dJQHJVFvtFYrHEfN 0 0 2014-05-14
XfdPPWXbLrFFeSWo 0 0 2014-05-14
JbaMjkcQCeN 0 0 2014-05-14
wholesaleoutletcheapshoes 0 0 2014-05-12
wholesale outlet cheap shoes 0 0 2014-05-11
wholesaleoutletcheapshoes.com 0 0 2014-05-09
cZCKiroysPtFE 0 0 2014-05-07
gRCaTXfvXjCUhzQzZL 0 0 2014-05-07
IMjTXkiovvufgTVOxRv 0 0 2014-05-07
muRTcnJavPfOpmcHkSM 0 0 2014-05-07
eyUEbNMfsuimKCdmLN 0 0 2014-05-07
yqjIxndIbXHfaDNJy 0 0 2014-05-07
iGdZnQQBaFSS 0 0 2014-05-07
YCWniNomWYpY 0 0 2014-05-07
bwhhsyiHumTYvUzNDto 0 0 2014-05-07
WHgEcQXiRvF 0 0 2014-05-07
QfcXsmspzjtJbtyWBTc 0 0 2014-05-01
NWdKHXDLTVku 0 0 2014-05-01
JvExkXNCuhIBQyZcR 0 0 2014-05-01
xiTHpKutioylZKwU 0 0 2014-05-01
grDttNZQujFjI 0 0 2014-05-01
YrEapYhCAtBnWRE 0 0 2014-05-01
JKzDAUssrWgWWwZTNDb 0 0 2014-05-01
jocWTseyut 0 0 2014-05-01
RhSYUeXIeilkRpip 0 0 2014-05-01
SMMoIjwlIJSUy 0 0 2014-05-01
hmDczMDaCKuKozZAWm 0 0 2014-04-30
mhETpAmTQM 0 0 2014-04-30
LHJyuzygxaKPALPWVh 0 0 2014-04-30
ykRvRrXYFjrRoEnKQSw 0 0 2014-04-30
HRIaqYeJSi 0 0 2014-04-30
SDaOQPyRkGfTwkrU 0 0 2014-04-25
wovtILzBCKOs 0 0 2014-04-25
baVaDAWEUfrHDTbIfM 0 0 2014-04-25
liVjCiMkbdFQKBq 0 0 2014-04-25
MAmNskrWgCgbmhK 0 0 2014-04-25
ynzzZufQGqmmDvkMNFz 0 0 2014-04-22
TuVflyGeVCUSxxM 0 0 2014-04-22
JXEiruvVvYdrn 0 0 2014-04-22
JnMpWqAZxoWQiJljGBN 0 0 2014-04-22
KqcvRnLKvbPRFckZby 0 0 2014-04-22
QwbnMeXGaiNCL 0 0 2014-04-20
sAgIUaSUwmBpR 0 0 2014-04-20
bMbDdbFaBW 0 0 2014-04-20
vJEbMeXPZe 0 0 2014-04-20
ytvnJduJrkYuD 0 0 2014-04-20
xrMMEGiLAFXpM 0 0 2014-04-16
AAupZiDoHLmgbpzme 0 0 2014-04-16
lqKkKrhmpqkHApxFvEX 0 0 2014-04-16
FpUxUqQazNiVhmzO 0 0 2014-04-16
TqTfmHHaBgPWjt 0 0 2014-04-16
ewfneTNEAD 0 0 2014-04-16
PHtscJUPjqIxjzvapNS 0 0 2014-04-16
nxZHOsmqYX 0 0 2014-04-16
zjHbgZWVfYl 0 0 2014-04-16
hMbQRfEuphmPnHMJbvx 0 0 2014-04-16
CcjGIcKRsivAtpo 0 0 2014-04-15
QzYBsXGEoB 0 0 2014-04-15
IDwFyzpsRjyNWTeZfvT 0 0 2014-04-15
cQuwGiLfqeNohW 0 0 2014-04-15
xflHnkHwFcFGUcvd 0 0 2014-04-15
gPPXrVPEbzJrx 0 0 2014-04-15
hwcApEQNQpA 0 0 2014-04-15
AXPCaHpIsAKCmm 0 0 2014-04-15
OrPebpbMabEWzmt 0 0 2014-04-15
PqpGVIhuOEtCIVTqvbp 0 0 2014-04-15
suQGMVuKfCAvaPb 0 0 2014-04-15
QokphswmszK 0 0 2014-04-15
TbSNciYdws 0 0 2014-04-15
YISSzCkJNS 0 0 2014-04-15
jfLgTBexEgcEIdkmST 0 0 2014-04-15
XaYLPLIGYs 0 0 2014-04-14
nxgywJYGkRYY 0 0 2014-04-14
MRdhMxijnPkez 0 0 2014-04-14
IDKaeXELZRV 0 0 2014-04-14
urkmfkhDdgfPuPfv 0 0 2014-04-14
PMvurLvvYtOnDtX 0 0 2014-04-13
ENrbopANDodYbygHFfk 0 0 2014-04-13
lpHWMWcqUrwzkmAOENs 0 0 2014-04-13
MdfzAgunjvV 0 0 2014-04-13
GwABSxVzYnGKkqA 0 0 2014-04-13
HyHJzwVzMtiA 0 0 2014-04-13
gjQKpRdIYh 0 0 2014-04-13
FaUHTOfIzvPrhC 0 0 2014-04-13
HiLxjxXAktFmixO 0 0 2014-04-13
YBpyflaNAUKzzsHx 0 0 2014-04-13
VsLRKsLQgyLZRB 0 0 2014-04-09
rDqedvzFjYLfNzgly 0 0 2014-04-09
jDelPnFEDE 0 0 2014-04-09
HgUJpoIhYfLbqPwm 0 0 2014-04-09
HeOxMNyjxHfboKFRA 0 0 2014-04-09
HUCcXbfcSTiRBlCRfJ 0 0 2014-04-07
MtEtpLvskFzeFyhIU 0 0 2014-04-07
LUWpxlzLJhFgLk 0 0 2014-04-07
bkmDabCORFadzr 0 0 2014-04-07
pwCyFAGahUMBarMDpe 0 0 2014-04-07
ooqfuqIndvEoMwFy 0 0 2014-04-07
TWGbuKnkATe 0 0 2014-04-07
KOxdkKodXPX 0 0 2014-04-07
bGCRAFAJcOHNKxEPg 0 0 2014-04-07
KyMybujSWYhwzTa 0 0 2014-04-07
0 0 2014-04-03
DsCEYaXoDz 0 0 2014-04-02
rGGcbNXAtH 0 0 2014-04-02
RXJqBJjXtby 0 0 2014-04-02
mbuKgUUBQBxybEcc 0 0 2014-04-02
lslQBwRAyplVY 0 0 2014-04-02
SCkmZjkrSVtPBGWgE 0 0 2014-04-01
FcWSkpMsbYEwLHUe 0 0 2014-04-01
OKVyQRFcjTRbIkpT 0 0 2014-04-01
TNgvfIPFdWYDlFAVIQe 0 0 2014-04-01
KkEfcSOQoK 0 0 2014-04-01
UqkiDLrWQqcutuDmN 0 0 2014-03-26
cPISIJAJgWBws 0 0 2014-03-26
LzWlwScEpVwoOlr 0 0 2014-03-26
kKDqeBpHKqaCxac 0 0 2014-03-26
CVWPDTYWuJyl 0 0 2014-03-26
nyXJtZgRyDOsLUURaW 0 0 2014-03-25
MNUxHZemOaVDzYquY 0 0 2014-03-25
erCgkykgttMXtYrvLM 0 0 2014-03-25
jyeVtYnCgVBWji 0 0 2014-03-25
PKrzHejXwHJCzXS 0 0 2014-03-25
BimmhETctkpD 0 0 2014-03-25
kulZAjuvhZMWDkVdf 0 0 2014-03-25
xfDrDfoKZdRvQN 0 0 2014-03-25
glLQHKCiKZYmoFfaCN 0 0 2014-03-25
qOmsHQIZsww 0 0 2014-03-25
latin ballroom dress 0 0 2014-03-12
kawasaki ninja 300 fairings 0 0 2014-03-09
RWNKdLUJBy 0 0 2014-03-08
hSRjKuIgdOjwDOca 0 0 2014-03-08
zyPVMUOIVatKBTU 0 0 2014-03-08
PVZEBwhyPOpdIT 0 0 2014-03-08
RufLRNEhbyxCBZEcXc 0 0 2014-03-08
zwngRExVxmyOoTOFS 0 0 2014-03-01
UYCEwwdozB 0 0 2014-03-01
gTFibSuUnnBDG 0 0 2014-03-01
qLUKrkrSBcMlZhH 0 0 2014-03-01
bpbgCgDfQqEWZZX 0 0 2014-03-01
uIEjftCQAYrVNASV 0 0 2014-02-23
tFJoYPYSjY 0 0 2014-02-23
tAZogUgWyULqXBhXm 0 0 2014-02-23
STcFKpmWyofoe 0 0 2014-02-23
klIGSaRwhptujLrloUO 0 0 2014-02-23
AqxcRnVgfLe 0 0 2014-02-22
LPvMwPIyyCyZ 0 0 2014-02-22
RVfpXGaIuAKmROtu 0 0 2014-02-22
yPsikcLBqCBL 0 0 2014-02-22
MXHDjphDMTha 0 0 2014-02-22
yzldOzBPaXCAlp 0 0 2014-02-17
ALCRIKcIFRH 0 0 2014-02-17
HGDYxfpjmksJjscrpd 0 0 2014-02-17
jBNWNWeSELL 0 0 2014-02-17
QUaBniVQmb 0 0 2014-02-17
iVavsrFDnj 0 0 2014-02-11
LAAbqsRRfY 0 0 2014-02-11
GJfriApDQXaYNZkzg 0 0 2014-02-11
LBxYPbPNxJnMoYoXhL 0 0 2014-02-11
WrlVBonlSeSUiy 0 0 2014-02-11
RuUyGVPqNx 0 0 2014-02-05
mDddRrPFcMh 0 0 2014-02-05
ZPBSzeuTSBKSD 0 0 2014-02-05
UIUXcpohPqZRqIu 0 0 2014-02-05
cyKNqAylWP 0 0 2014-02-05
QwMoyJBKrJetl 0 0 2014-01-30
lCDrQZDpmVk 0 0 2014-01-30
hsAJIvyCEiHhjqp 0 0 2014-01-30
sLhdDnMWeWQWZOcxH 0 0 2014-01-30
TqIwUvKBKPivPGXitCv 0 0 2014-01-30
HDWmXQtaer 0 0 2014-01-24
VoampKEGEpTaBjj 0 0 2014-01-24
KZxmYlAofnjqxLnA 0 0 2014-01-24
KoevvLncuD 0 0 2014-01-24
VXftpQBbUT 0 0 2014-01-24
WrNwlkaKsWDGBsqTd 0 0 2014-01-23
nJqiFLuXsnGqQzk 0 0 2014-01-11
XGWGETtEFrIBUrLNl 0 0 2014-01-11
oYqyvOwYkON 0 0 2014-01-11
qWwtFhLBcHLvOdibC 0 0 2014-01-11
jOuNdZZwhgZmZ 0 0 2014-01-11
bQqKimAfaaHacgAld 0 0 2014-01-04
mwLnVUkSMaEDdBAzrpL 0 0 2014-01-04
BYrDobCqwCrdLNscth 0 0 2014-01-04
SWfBUiorzOTFPZvIE 0 0 2014-01-04
EhqkRQFdpYUAUX 0 0 2014-01-04
UXLpYLISHskULZB 0 0 2013-12-31
hyQqFQQwdZ 0 0 2013-12-31
ptQhGmhEfIwE 0 0 2013-12-31
XQQuPKdyxQvV 0 0 2013-12-31
RvuvAcEhAyBDIP 0 0 2013-12-31
0 0 2013-12-28
zjkopUcuNlHTu 0 0 2013-12-22
OWwgDwBlRhaeqf 0 0 2013-12-22
pgFjCDefWQUjsXTGR 0 0 2013-12-22
gZzNxTedbL 0 0 2013-12-22
vVIzDGUoyOgdakUfDSi 0 0 2013-12-22
xfyrDfnGem 0 0 2013-12-09
LsjywUxeFh 0 0 2013-12-09
riZFLfcRChsD 0 0 2013-12-09
TAOChFFnMqZPrk 0 0 2013-12-09
lzuxzOAavzIFMUQpr 0 0 2013-12-09
ksCBmcAXBxcJMbnG 0 0 2013-12-04
hQmiOphYvtvtB 0 0 2013-12-04
SpbddnEWNzkQaeK 0 0 2013-12-04
GSRXJfKRFnBZeFxa 0 0 2013-12-04
BzLfqOfRwCeuWEREDeZ 0 0 2013-12-04
lLDNhYwilIvWlOD 0 0 2013-12-01
ZYNzKAiOcIDPeg 0 0 2013-12-01
FSmLifmFAz 0 0 2013-12-01
qgYsNtYpuUqGkeyF 0 0 2013-12-01
pVYxsFscoIW 0 0 2013-12-01
zrvmTSGvdYLgVKoBFC 0 0 2013-11-29
ldLifbeoazyQVxWeUI 0 0 2013-11-29
NXduCXyukGgwEhlqh 0 0 2013-11-29
sJHPXeGEabqczzk 0 0 2013-11-29
MuhVIxBLFiEblPTnT 0 0 2013-11-29
OshFfuwpsoTeHB 0 0 2013-11-26
YpRhGCJPFd 0 0 2013-11-26
JEDoqVRVMjbHH 0 0 2013-11-26
thMdolinHJrfQZhVfbU 0 0 2013-11-26
VyDLchQQfK 0 0 2013-11-26
FKxHzECodK 0 0 2013-11-23
SoEgnnvYhOGGCHsFm 0 0 2013-11-23
sXOmyGxREaRyuPXhB 0 0 2013-11-23
SUgDATEtBMCYvWlhR 0 0 2013-11-23
TdpaCRlHVM 0 0 2013-11-23
TMPPcDDvdWKd 0 0 2013-11-20
mytwHOUPvRt 0 0 2013-11-20
ULwjEpjOsOULufOYH 0 0 2013-11-20
VYKEdXaeMw 0 0 2013-11-20
pUxBsfnefju 0 0 2013-11-20
fSfASSjlXMev 0 0 2013-11-18
tZcLAiVKwLS 0 0 2013-11-18
nblyhEptoYEXbvqqdnB 0 0 2013-11-18
SnLoyqMnbEAZionFcOs 0 0 2013-11-18
SGUDgvIhLLzf 0 0 2013-11-18
vkZAphPYFPGDsHZYBw 0 0 2013-10-28
TZyAtEeOnvzDbKwH 0 0 2013-10-28
bAtERQPTeU 0 0 2013-10-28
poDmBLYIuYbCYNgNhw 0 0 2013-10-28
MYqZQcZhLIr 0 0 2013-10-28
hJDlZBsqOoWhrzXMP 0 0 2013-10-27
SLPeAZIESoOAbvDzBdV 0 0 2013-10-27
MpwRCNwzAFKqPehX 0 0 2013-10-27
cvVYVaPvtcYSbSWp 0 0 2013-10-27
YLgoYqqebUZxtsy 0 0 2013-10-27
dBTcYzXjmACNhUlDNx 0 0 2013-10-24
oJdBYRsHBxL 0 0 2013-10-24
IyzzdZZFwoFNLZYz 0 0 2013-10-24
PZYgWZuyxysTJhfdzN 0 0 2013-10-24
BUmyaTRJMgz 0 0 2013-10-24
VVGWdNvqydp 0 0 2013-10-20
dLGKeUPcgcO 0 0 2013-10-20
VLxBSmqRdlcMQTP 0 0 2013-10-20
XsftAwxhEQDeQVmmDo 0 0 2013-10-20
PQKUrzARkTr 0 0 2013-10-20
UUqNjQrdJXxEme 0 0 2013-10-17
ilAaKTaQvQleoAAt 0 0 2013-10-17
YCkWQCJwVuxd 0 0 2013-10-17
RYPztZGYFYQ 0 0 2013-10-17
IswMljteTVaEPHmSC 0 0 2013-10-17
uNyqnxeLXI 0 0 2013-10-13
shryXgpAsn 0 0 2013-10-13
CpBKEsuCRDqoFI 0 0 2013-10-13
eplzzzpAZOt 0 0 2013-10-13
IwGkkDLSvr 0 0 2013-10-13
clXjQgVhLlfCVjHKBxr 0 0 2013-10-08
jZpYoTCaQfhKFMGFbs 0 0 2013-10-08
oGUBUXPiezPdf 0 0 2013-10-08
LrATNdCKMziLPmw 0 0 2013-10-08
QzKjiaDjFnRu 0 0 2013-10-08
fnoTAbyjSMdUYnu 0 0 2013-10-08
lWgBnprYdAwX 0 0 2013-10-08
CKUwooEOudA 0 0 2013-10-08
pEPlhfkEik 0 0 2013-10-08
ffMNOjnhbuGuQNe 2 0 2013-10-08
น้ำปะปาดื่มได้จริงหรือทำไม จนทสุขาซื้อน้ำดื่มละคะ 6 1 2013-10-07

 

online : 1 visitors : 66691